Proefstaven

Nieuwstraten Proefstaven B.V. is een familiebedrijf in de metaalsector dat inmiddels 95 jaar bestaat. Onze organisatie maakt proefstaven voor laboratoria, R&D-organisaties, lasbedrijven, keuringsinstanties en materiaalleveranciers. Deze producten zijn veelal van metaal- of kunststofsoorten die volgens specifieke eisen en normen uit klantmateriaal moeten worden uitgenomen.

Onze proefstaven worden uit een verscheidenheid van klantmateriaal uitgenomen zoals pijp- of plaatstukken met of zonder las, profielen of stafmateriaal. Door middel van het beproeven van onze producten kunnen de materiaaleigenschappen door onze partners worden bepaald en kan bij het voldoen aan de gestelde eisen, het uitgangsmateriaal en/of de lasprocedure vrijgegeven worden voor productie. Onze (indirecte) klanten zijn vaak grote partijen waarbij korte doorlooptijden, kwaliteit en herleidbaarheid essentieel zijn. Daarom is onze organisatie erop ingericht om grote hoeveelheden proefstaven te maken met een standaard korte doorlooptijden van 2-3 dagen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en herleidbaarheid. Daarnaast bewaren wij materiaal van onze (indirecte) klanten tot 2 maanden, zodat er wanneer nodig binnen enkele uren aanvullende proefstaven kunnen worden gemaakt zodat een keuringsinspecteur projecten dezelfde dag nog kunnen rapporteren.

Dit alles is mogelijk door ons uitgebreide machinepark, waarvan een groot deel speciaal ontwikkeld is voor de aanmaak van proefstaven en de door ons ontwikkelde werkmethodes en samenwerking met onze partners.

Nieuwstraten is in 1929 begonnen als smederij & herstelwerkplaats en 1940 gestart met het vervaardigen van proefstaven. In 1960 hebben we ons gespecialiseerd in het produceren van proefstaven en sindsdien zijn we het enige bedrijf ter wereld dat exclusief proefstaven vervaardigt.

Onze klanten

Nieuwstraten levert proefstaven onder andere aan (bedrijfs)laboratoria, R&D-organisaties, fabrikanten van lastoevoegingsmaterialen, keuringsinstanties & materiaalleveranciers.

Deze organisaties voeren onderzoek uit ten behoeve van:

APPARATENBOUW

ASSURADEUREN

AUTOMOBIEL­INDUSTRIE

BOUWNIJVERHEID

EXPERTISEBUREAUS

HYDRAULIEK & PNEUMATIEK

METAAL- EN KUNSTOFINDUSTRIE

OFFSHORE

PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Proefstaven

Nieuwstraten Proefstaven levert een groot aantal type staven conform de geldende normen, zoals API, ASME, ASTM, ISO, EN, NEN of op verzoek volgens reeds ingetrokken/verlopen normen of speciale afmetingen naar klantenwens.

Onderstaande beschrijvingen geeft op hoofdlijnen een overzicht van het type proefstaven dat Nieuwstraten produceert:

De trekproef wordt uitgevoerd om de mechanische eigenschappen van het materiaal te bepalen. Hierbij wordt een monster van het metaal genomen en onderworpen aan een trekkracht. Deze kracht wordt geleidelijk verhoogd totdat het monster breekt. Tijdens de trekproef worden verschillende parameters gemeten, zoals de maximale treksterkte, rek, verlenging en vermindering van het dwarsdoorsnedegebied.

Trekproeven worden niet alleen op basismaterialen, maar ook op lassen uitgevoerd. Dwars over de las om te zien of de las niet de zwakste schakel is van de verbinding. Volledig uit het lasmateriaal om bijvoorbeeld het lastoevoegmateriaal te certificeren.

De kerfslagproef is een methode om de taaiheid van materialen te bepalen en kan bij verschillende temperaturen worden uitgevoerd. De taaiheid van een materiaal geeft aan hoe goed het bestand is tegen breuk en scheurvorming (scheurstoppend vermogen van het materiaal).

Bij de kerfslagproef wordt een standaardteststaaf, ook wel een kerfslagproefstaaf genoemd, gebruikt. Deze wordt in een mechanische machine geplaatst die een gecontroleerde slagkracht kan leveren. De proefstaaf bevat een gekerfde inkeping, die fungeert als een aanvalsgebied voor breukinitiatie. Dit kan een V- of een U kerf zijn. De afmetingen van de kerf wordt bepaald door de geldende normen.

Buigproeven op lasverbindingen: Om de taaiheid en de kwaliteit van een las te beoordelen: face bend (sluitlaag in de trekzone), root bend (grondlaag in de trekzone) en side bend (hele lasdoorsnede in de trekzone).

(Oplas-) buigproef op basismateriaal: Om het scheurstoppend vermogen van het materiaal te testen. Hierbij moet een scheur ontstaan waarbij beoordeeld wordt of het materiaal taai genoeg is om deze scheur te stoppen.

De CTOD proef, volledige naam ‘Crack Tip Opening Displacement’, is een breuk mechanische test methode om de breuktaaiheid van een materiaal te bepalen. Deze proef zal dus aangeven in welke mate een materiaal bestand is tegen scheuren bij verschillende gebruikstemperaturen.

Macroscopisch onderzoek op lasverbindingen is een methode om lasverbindingen te inspecteren en te beoordelen op basis van visuele waarnemingen. Bij dit type onderzoek wordt de lasverbinding met het blote oog geïnspecteerd en worden eventuele afwijkingen geïdentificeerd.

Micro’s worden uitgenomen om microscopisch onderzoek uit te waarbij kleine objecten of structuren worden onderzocht die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Microscopisch onderzoek kan informatie verschaffen over de structuur, evt. ongewenste fases in de structuur, samenstelling en eigenschappen van een monster. Microscopisch onderzoek is ook onderdeel van het onderzoek naar de oorzaak en aard van falen van een bepaalde constructie.

Een hardheidsblokje, wordt gebruikt om de hardheid van materiaal te meten. Afhankelijk van het doel van het product moet aan een bepaalde hardheid voldaan worden.

De corrosieproef, wordt gebruikt om het fenomeen corrossie, dat optreedt wanneer metalen reageren met hun omgeving en hun eigenschappen veranderen, te onderzoeken. Het doel is om de oorzaken, mechanismen en preventiemethoden van corrosie te begrijpen en te kunnen voorspelen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de levensduur van metalen producten ingeschat worden en indien noodzakelijk aanpassingen aan ontwerpen en/of ontwikkeling worden gedaan.

Chemische analyses, worden gebruikt om de samenstelling en eigenschappen van materialen inzichtelijk te maken. Deze proef geeft inzicht in de individuele chemische componenten, waarmee de kwaliteit van het materiaal beoordeeld kan worden.

Wat kunt u verwachten

Stap 1.

U neemt telefonisch of per mail contact op waarbij u aangeeft wat het uitgangsmateriaal is, volgens welke norm en welk type proefstaven uitgenomen moet worden. Voor veelgebruikte normen en producten zijn gestandaardiseerde prijzen waardoor u de verwachte productiekosten ook zelf van te voren kunt berekenen. Voor specials sturen we u binnen 2 werkdagen een offerte toe.

Stap 2.

U levert materiaal aan of wij bestellen dit, indien van toepassing, bij onze partners. Bij binnenkomst van het materiaal wordt gecontroleerd of dit overeenkomt met de door u aangeleverde documentatie. Indien akkoord bevonden worden de proefstaven afgetekend en overgenummerd om de merken gedurende het proces te kunnen behouden.

Stap 3.

Het uitgangsmateriaal wordt conform afgetekende lijnen uitgezaagd en daarna op afmetingen, nummering en stempels gecontroleerd. Zonodig wordt het materiaal opnieuw gemerkt en verdeeld naar de verschillende afdelingen frezen, draaien, etsen, slijpen & draadvonken. Ook daar checken we de merken en wordt het materiaal waar nodig hermerkt om de producten herleidbaar te houden.

Stap 4.

De voor uw geproduceerde proefstaven worden verzameld in de meet- en inpakruimte waarna er een steekproefsgewijze eindcontrole op nummering, type staaf, maatvoering, afwerking en aantallen gedaan wordt en producten na goedkeuring voorzien worden van ons bedrijfsstempel.

 

Stap 5.

U ontvangt binnen 5 werkdagen uw factuur per mail.

+
RECENT PROJECT
Element Breda

Element Breda

In 2023 heeft Nieuwstraten Proefstaven samen met Element Breda werkzaamheden uitgevoerd voor het greater tortue ahmeyim project voor de kust van Mauritania en Senegal. Dit zeer complexe project, uitgevoerd door Allseas omvat 75km leidingwerk met FTAs op waterdieptes van 1500-2800 meter. Met behulp van de door Nieuwstraten gemachineerde proefstaven, zijn de materiaaleigenschappen (sterkte, scheurvorming, corrossie, etc.) van de pijpleidingen, veelal voorzien van lassen, door Element gekeurd en akkoord bevonden waardoor Allseas het project uit kon voeren.

“Onlangs hebben we samen nog een fasttrack project binnen de gestelde tijdframe met veel succes kunnen afronden.”

Titel van de review

Onze klanten

Proefstaven nodig?

DRAAIEN

DRAAIEN

DRAAIEN

DRAAIEN