Alleen de hoogste
kwaliteit

Als organisatie in de sector waarin we opereren beseffen we ons het belang en de noodzaak van de kwaliteit en herleidbaarheid van onze proefstaven. Met die reden zijn we inmiddels meer dan 30 jaar ISO 9001 (voorheen 9002) gecertificeerd en zijn er verschillende aanvullende procedures om de deskundigheid en bekwaamheid van onze medewerkers te kunnen garanderen. Daarnaast werkt onze organisatie vaak indirect voor grote partijen in de offshore, luchtvaart, petrochemische industrie of defensie waardoor het noodzakelijk is om naast de ISO 9001:2015 ook G0304 gecertificeerd te zijn. Hierdoor zijn we bevoegd om materialen en producten te herwaarmerken, waarmee de herleidbaarheid van producten gedurende en na het productieproces gegarandeerd kan worden.

Herleidbaarheid

Meestal is het gedurende de bewerking niet mogelijk de oorspronkelijke stempels en waarmerken te behouden. Aan ons is de bevoegdheid verleend identificatiemerken, die tijdens de productie zouden worden verwijderd, opnieuw aan te brengen. Tevens mogen wij waarmerkstempels van instituten en keuringsinstanties vervangen door het waarmerkstempel van Nieuwstraten Proefstaven. Deze bevoegdheid is verleend op grond van de beëdiging van de directie, het door ons gehanteerde ISO 9001 kwaliteitssysteem en het vertrouwen dat Nieuwstraten in de afgelopen decennia heeft verworven bij keuringsinstanties en organisaties. 

Ons waarmerkstempel op een proefstaaf garandeert dat de proefstaaf op de juiste plaats en uit het door de opdrachtgever aangewezen proefstuk is genomen, dat de oorspronkelijke merken correct zijn overgenomen, dat geen verwisseling heeft plaatsgevonden en dat de proefstaaf in overeenstemming met het kwaliteitssysteem uit het proefstuk is genomen en vervaardigd.

Om dit te garanderen zijn er verschillende controlemomenten:

 • tijdens de werkvoorbereiding, op correctheid van klantinformatie
 • tijdens de ingangscontrole, op overeenstemming klantmateriaal met klantinformatie (nummering, merken, materiaalsoort en afmetingen)
 • voor, tijdens en na de verschillende bewerkingsprocessen op afmetingen, (las)positie, nummers en merken
 • steekproefsgewijze tussentijdse controle van de proefstaven
 • steekproefsgewijze eindcontrole van proefstaven op maatvoering, nummering, aantallen en typen

Door middel van eerdergenoemde controles zorgen wij ervoor dat:

 • verwisseling van proefstukken, proefstaven of te beproeven materiaal uitgesloten wordt
 • de uitnameplaats en -richting van de proefstaven juist is
 • de proefstaven volgens de norm of specificatie die van toepassing is wordt geproduceerd
 • de proefstaven voldoen aan de eisen die aan producten en diensten worden gesteld
 • veranderingen van materiaaleigenschappen door deformatie of warmte voorkomen of geminimaliseerd worden
 • overeengekomen levertijden nagekomen worden

Meetruimte Proefstaven

Onze meetruimte is voorzien van meetapparatuur om de maatvoering van onze producten te kunnen controleren:

Keyence IM 7030 Image Dimension Measurement System

De Keyence IM 7030T is een digitale profielprojector die door zijn complexe software honderden nauwkeurige metingen binnen enkele seconden kan uitvoering. Met behulp van dit apparaat kan eenvoudig, de breedte, hoogte en radius van producten gemeten worden zonder dat een medewerker enige invloed op de meting heeft, wat de betrouwbaarheid van de meting verhoogd. Dit te samen zorgt ervoor dat tussentijdse en eindcontroles snel en betrouwbaar uitgevoerd kunnen worden tot een nauwkeurigheid van 5 µm.

Profielprojector

Onze 2 profielmicroscopen kunnen tot 100x vergroten waardoor met behulp van sjablonen de vorm, diepte en radius van de Charpy-V en U kerven gecontroleerd kunnen worden.

Dieptemeter

Onze dieptemeter wordt gebruikt om de diepte van de kerf van kerfslagstaven tot op 1 µm te kunnen controleren.

DRAAIEN

DRAAIEN

DRAAIEN

DRAAIEN